Expertise E/Opdrachtgevers/Opdrachtgevers

Opdrachtgevers

Opdrachtgevers

Herstelgerichte dienstverlening bij letselschade helpt de cliënt bij het herwinnen van zelfstandigheid, (financiële) onafhankelijkheid, toekomstperspectief en eigenwaarde. Wij zijn als herstelgerichte dienstverlener gespecialiseerd in de aandachtsgebieden arbeid en zorgmanagement (wonen, zelfverzorging, huishoudelijke taken en mobiliteit). Hiernaast zijn wij onder andere gespecialiseerd in het verrichten van onderzoek op het gebied van zorgschade en would-be scenario's. U bent als verzekeraar en belangenbehartiger onze opdrachtgevers, maar wij zien u vooral ook graag als samenwerkingspartners. Want een constructieve samenwerking tussen verzekeraar, belangenbehartiger en ons verhoogt de kans op succesvolle trajecten en een vlotte schade-afhandeling. En andersom kan een soepel verloop van bijvoorbeeld de re-integratie de smeerolie vormen voor de (verdere) afwikkeling van de schade.

Contact opnemen

De beste oplossing voor alle betrokkenen

Het liefst overtreffen wij bij elke opdracht uw verwachtingen en die van onze cliënt. Dat is onze ambitie. Een heldere vraagstelling, waarin u uw verwachtingen uitspreekt, is voor ons het vertrekpunt om in overleg met alle betrokkenen de beste oplossingen in kaart te brengen. Daarbij gaan wij graag pragmatisch en creatief te werk. Het plan van aanpak stellen wij met onze cliënt en in samenwerking met u op. Gedurende het hele traject houden wij oog voor de aspecten die mogelijk in de schade-afhandeling van belang zijn, dus ook voor uw belang. Wij betrekken u regelmatig bij de ontwikkelingen. Zo weet u altijd precies wat wij aan het doen zijn en houdt u de regie over de schaderegeling. Wij halen graag het beste uit onszelf door te investeren in onszelf. Dat doen we onder andere door bijscholing, het trainen van nieuwe vaardigheden en intervisie. En ook door met een kritische, open blik onze toegevoegde waarde te onderzoeken. Is het gestelde doel bereikt, stagneert een traject of heeft een cliënt ons niet meer nodig? Dan sluiten wij in overleg de opdracht, zodat u verder kunt met de schaderegeling.

Wie zijn wij?

De juiste expertise

Dat wat wij doen, doen wij graag goed.

Wij zijn rolbewust; wij ontwikkelen ons continu op ons eigen vakgebied en onthouden ons van werkzaamheden die niet tot onze kracht en expertise behoren. Wanneer wij niet de benodigde kennis in huis hebben, adviseren wij dan ook over de inzet van derden. Dat kan een onderzoek zijn (denk aan beroepskeuzeonderzoek, neuropsychologisch onderzoek, rekenkundig- of bedrijfseconomisch onderzoek) of een extern traject (bijvoorbeeld een multidisciplinair traject).

Door jarenlange ervaring beschikken wij over een uitgebreid netwerk. Wij kunnen u dan ook adviseren over betrouwbare deskundigen. We overleggen bij voorbaat met u over de kosten en doelstellingen en zien kritisch toe op de toegevoegde waarde hiervan. Op deze wijze ontzorgen wij u en kan onze cliënt rekenen op de beste ondersteuning.