Expertise E/Medewerkers/Astrid Op den Camp
Astrid Op den Camp

Astrid
Op den Camp

Register-arbeidsdeskundige
Zorgmanager

Ik ben Astrid Op den Camp en sinds 2006 werkzaam bij EHC als arbeidsdeskundige / zorgmanager. Tijdens de hbo-opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening heb ik stage gelopen bij Cadans en USZO, nu UWV. Tijdens de stages leerde ik over re-integratie en het werk van de arbeidsdeskundige.

Na mijn opleiding ben ik in 2000 gestart in de re-integratiebranche met de re-integratiebegeleiding van uitkeringsgerechtigden via UWV en gemeenten. In 2003-2004 heb ik de opleiding tot arbeidsdeskundige gevolgd en afgerond. In 2006 kwam EHC op mijn pad: re-integratie in letselschade, zorgmanagement en AOV. Drie werkgebieden met intensieve, boeiende, afwisselende en leerzame vraagstukken binnen het vak van arbeidsdeskundige.

Het mogen bieden van een luisterend oor, meedenken en brainstormen, uitleg geven, samen perspectief creëren en beweging brengen, daar sta ik voor. Steeds met het doel voor ogen om samen het gewenste doel te realiseren. In bestaand of nieuw werk, het leven thuis, ADL, aanpassingen & hulpmiddelen of mobiliteit.

Ik ben geboren en getogen in Zuid-Limburg, ik woon er nog steeds en ben met hart en ziel verbonden aan de cultuur en gebruiken. Ik geniet van het Limburgse landschap en de bourgondische gebruiken. Ik kook en bak graag samen met het gezin, ik ga er graag op uit met de hond en vind het leuk om creatief bezig te zijn.

De expertises van Astrid

Arbeidskundig Advies

Een arbeidsdeskundige beoordeelt de belasting van werk in relatie tot de belastbaarheid van een cliënt. Deze onafhankelijke specialist brengt de haalbare doelen in kaart, herkent eventuele re-integratieknelpunten, draagt hiervoor oplossingen aan en begeleidt en ondersteunt de cliënt tijdens het re-integratietraject.

Zorgmanagement

Cliënten kunnen beperkingen ervaren waardoor behoefte is aan ondersteuning op de gebieden wonen, zelfredzaamheid en mobiliteit. De zorgmanager inventariseert, adviseert en organiseert de oplossingen van deze knelpunten en brengt in kaart welke voorzieningen vanuit de sociale verzekeringen vergoed worden.