Perspectief creëren
zorgt voor betekenis

De toegevoegde waarde van onafhankelijk advies

Een ongeluk of tegenspoed komt nooit alleen. Eén gebeurtenis kan een mensenleven flink op zijn kop zetten. Dit kan invloed hebben op arbeidsomstandigheden, inkomen en betekenis in het leven. Bij de afwikkeling van schade komen complexe vraagstukken op onder andere de gebieden werk, wonen en inkomen kijken. Een onafhankelijk advies, begeleiding of onderzoek kan het verschil maken.

Al 20 jaar gaan wij samen met alle betrokkenen op zoek naar nieuw perspectief. Waar vroeger de aandacht vooral uitging naar het vergoeden van de schade, is er de afgelopen jaren steeds meer aandacht voor het herstellen van de schade. Onze diensten zijn hierop gericht.
Re-integratiebegeleiding, zorgmanagement en NAH-coaching dragen bij aan herstel van de ontstane schade. Het persoonlijke belang staat altijd voorop. Perspectief voor een cliënt betekent namelijk óók perspectief op een vlotte afhandeling van de schade.

Actuele artikelen

Jouw uitdaging
onze inzichten

Contact opnemen