Expertise E/Letselschade/Cliënten

Cliënten

Cliënten

Als je met ons in contact bent gebracht, dan betekent het meestal dat je een verkeers- of bedrijfsongeval hebt meegemaakt met allerlei gevolgen voor jouw persoonlijke situatie. Sindsdien zijn er waarschijnlijk veel mensen bij jou betrokken geraakt; artsen, behandelaars, een belangenbehartiger, advocaat, schaderegelaar, arbo-arts, gemeente, mensen van UWV… Veel mensen ervaren dit als een hele nare periode in hun leven, waarbij zij het gevoel hebben de controle verloren te zijn en niet goed meer te weten wat ze kunnen, moeten of mogen doen. In deze periode komen wij naast je staan om te zorgen dat je de controle over je leven terugkrijgt.

Contact opnemen

Wij creëren perspectief

Samen met jou kijken we vooruit. Want een nieuw perspectief geeft jou de regie terug over je leven en positieve nieuwe energie. Wat zou je willen? Wat is er mogelijk? Tegen welke knelpunten loop je aan? Wat is jouw belastbaarheid? We onderzoeken samen de mogelijkheden, stellen samen een plan op en ondersteunen jou bij het bereiken van je gestelde doelen.

Wij zijn wij?

Hoe helpen
we jou?

Expertise Human Capital kan het verschil maken door –samen met jou, je belangenbehartiger en de verzekeraar– op zoek te gaan naar voor iedereen aanvaardbare oplossingen voor de door jou ervaren knelpunten.

Ons uitgangspunt hierbij is: perspectief bieden. We stellen jou en je nieuwe perspectief centraal.  Het is jouw plan, we doen niets wat jij niet wilt.

Onze werkwijze:

  1. Omdat vertrouwen de basis vormt van ons werk, willen we je eerst leren kennen. En jij ons vast ook. We spreken af bij jou thuis of op een andere locatie naar jouw keuze. In het eerste gesprek nemen we de tijd om elkaar te leren kennen. En om alle knelpunten die je ervaart in kaart te brengen.
  2. Samen met jou stellen we een plan van aanpak op. Wij adviseren over de haalbare doelen en de manier waarop de knelpunten kunnen worden opgelost. Wij denken in termen van mogelijkheden. Onze ervaring is dat vaak meer mogelijk is dan onze cliënten zelf voor mogelijk houden. Als jij en je belangenbehartiger vertrouwen hebben in het plan van aanpak, betrekken we ook de verzekeraar actief bij onze plannen. Hierdoor ontstaat samenwerking en een bundeling van krachten
  3. Gedurende het hele traject, betrekken wij op vaste momenten de verzekeraar en belangenbehartiger bij de ontwikkelingen. Ook overleggen we namens jou met bijvoorbeeld een werkgever, arbodienst of UWV. Dit ontzorgt jou; wij verzorgen alle communicatie rondom het traject. Op deze manier kan jij je blijven richten op jouw nieuwe perspectief.
  4. Ons doel is dat jij je nieuwe perspectief bereikt. We nemen dus pas afscheid van jou, wanneer jij hier klaar voor bent.

Heb je nog vragen?

Contact opnemen