Expertise E/Medewerkers/Christel Voortman
Christel Voortman

Christel
Voortman

Register-arbeidsdeskundige
Zorgmanager

Ik ben Christel Voortman. Sinds 2019 ben ik met veel plezier werkzaam als arbeidsdeskundige en zorgmanager binnen EHC. De cliëntgerichte dienstverlening van ECH past goed bij mij.

Voordat ik de overstap maakte naar het arbeidsdeskundige vak ben ik werkzaam geweest als fysiotherapeute. In dit werk bemerkte ik al snel de impact van fysieke klachten op het dagelijks functioneren en het mentaal welzijn van iemand. Om deze reden heb ik destijds de stap gezet om te gaan werken bij een multidisciplinair behandelcentrum. In dit werk was er echter sprake van een afgebakend behandeltraject, waarbij de behandeling/begeleiding veelal al staakte alvorens het einddoel bereikt te hebben. Ik heb er uiteindelijk voor gekozen als arbeidsdeskundige binnen de letselschade te gaan werken, vanuit de wens om mensen te begeleiden in het herpakken van hun leven en met hen op te trekken totdat er sprake is van een nieuwe balans. Het ontwikkelen van vertrouwen in het eigen kunnen (zowel lichamelijk als mentaal) en het creëren van een (vernieuwd) toekomstperspectief (het ‘stipje aan de horizon’) zijn naar mijn mening hierin essentieel. Ik word er blij van mensen hier dagelijks in te mogen begeleiden.

Ik ben woonachtig in Overijssel. In mijn vrije tijd sport ik graag (zwemmen en padel) en geniet ik ervan om tijd door te brengen met mijn gezin, familie en vrienden.

De expertises van Christel

Arbeidskundig Advies

Een arbeidsdeskundige beoordeelt de belasting van werk in relatie tot de belastbaarheid van een cliënt. Deze onafhankelijke specialist brengt de haalbare doelen in kaart, herkent eventuele re-integratieknelpunten, draagt hiervoor oplossingen aan en begeleidt en ondersteunt de cliënt tijdens het re-integratietraject.

Zorgmanagement

Cliënten kunnen beperkingen ervaren waardoor behoefte is aan ondersteuning op de gebieden wonen, zelfredzaamheid en mobiliteit. De zorgmanager inventariseert, adviseert en organiseert de oplossingen van deze knelpunten en brengt in kaart welke voorzieningen vanuit de sociale verzekeringen vergoed worden.