Expertise E/Medewerkers/Leon Dobbelaar
Leon Dobbelaar

Leon
Dobbelaar

Register-arbeidsdeskundige
Would be specialist

Na mijn studie in de richting Mens en Arbeid werkte ik als re-integratiebegeleider en arbeidsdeskundige binnen het sociaal zekerheidsrecht. Vanaf 1999 werk ik als arbeidsdeskundige binnen de personenschade. In mijn loopbaan staat de combinatie van mens en werk centraal. In het bijzonder het begeleiden en adviseren van mensen die vanwege ziekte of letsel worden belemmerd in hun werk en functioneren.

Vanaf 2021 werk ik met veel plezier en voldoening als arbeidsdeskundige bij EHC. De mensgerichte en dienstverlenende benadering van EHC past bij mij. Mijn werk bestaat uit arbeidsdeskundige re-integratiebegeleiding en beoordeling van ‘Would be’ vraagstukken. Ik werk in de regio West-Brabant en Zeeland. In deze provincies beschik ik over mijn netwerk en voel ik me goed thuis. In mijn werk stel ik de mens voorop. Vanuit oprechte interesse in en verbinding met cliënten ondersteun ik hen in het bereiken van een nieuw perspectief.

Mijn persoonlijke benadering gaat hand in hand met een professionele, dienstverlenende en oplossingsgerichte manier van werken. Dit alles vanuit mijn onafhankelijke positie waarbij ik gevoel heb voor verhoudingen en oog en oor voor de diverse posities en belangen van de partijen met wie ik samenwerk. Mijn werk als arbeidsdeskundige combineer ik met docentschap voor OSR juridische opleidingen: Leergang Personenschade, Leergang Middelzwaar Letsel en NIVRE Personenschade.

Ik woon in Noord-Brabant. In mijn vrije tijd houd ik er van om de natuur in te gaan, te sporten en (lange afstanden) te fietsen.

De expertises van Leon

Arbeidskundig Advies

Een arbeidsdeskundige beoordeelt de belasting van werk in relatie tot de belastbaarheid van een cliënt. Deze onafhankelijke specialist brengt de haalbare doelen in kaart, herkent eventuele re-integratieknelpunten, draagt hiervoor oplossingen aan en begeleidt en ondersteunt de cliënt tijdens het re-integratietraject.

Would be

De arbeidsdeskundige kan ook worden ingezet ten behoeve van een onderzoek naar het verlies van arbeidsvermogen. Door enerzijds vast te stellen wat het arbeidsvermogen van iemand is, rekening houdend met de beperkingen. En anderzijds te onderzoeken wat het arbeidsvermogen van iemand zou zijn geweest, het ongeval weggedacht. Het zogenoemde ‘would be’ onderzoek.