Expertise E/Medewerkers/Ilona Willems
Ilona Willems

Ilona
Willems

Re-integratiespecialist

Het onzichtbare zichtbaar maken en daar handen en voeten aan geven, dat is wat mij fascineert en zingeving geeft in het werken met mensen om weer richting te geven aan hun leven. Mensgerichtheid en zelfontplooiing zijn voor mij dan ook belangrijke thema’s die van invloed zijn geweest op mijn loopbaankeuzes. Als ergotherapeut ben ik gestart in de zorg, waarbij ik in verschillende settings heb gewerkt als behandelaar, trajectbegeleider, coach en adviseur. Ik ben bijna 12 jaar werkzaam geweest in de neuro- en arbeidsrevalidatie met als voornaamste aandachtsgebied niet-aangeboren hersenletsel. In 2019 besloot ik mijn blikveld te verruimen buiten de zorgsector en heb gewerkt in de re-integratie als re-integratiebegeleider in onder andere 1e en 2e spoortrajecten, in de arbodienstverlening als casemanager en in het sociale domein als arbeidsonderzoeker vanuit de Participatiewet.

Gedurende mijn gehele loopbaan heb ik de ontwikkeling van de mens gevolgd in de rol van patiënt naar een meer participerende rol in de maatschappij. Daarbij is arbeid meer en meer op de voorgrond komen te staan.

Vanaf 2024 ben ik werkzaam voor Expertise Human Capital als re-integratiespecialist. In nauwe samenwerking met collega-arbeidsdeskundigen ondersteun ik cliënten bij het creëren en realiseren van een nieuw arbeidsperspectief na opgelopen letsel. Voor mij staan daarbij het handelen van de cliënt en diens omgeving centraal om doelgericht toe te werken naar weer meer eigen regie en zelfsturing. Dit in combinatie met een gezonde dosis humor, om ook lucht en ruimte in het proces aan te brengen. Samen met mijn gezin woon ik in Dordrecht. In onze vrije tijd brengen we veel tijd door op het water op onze zeilboot en verleggen we onze grenzen van varen op de binnenwateren naar de zee.