Expertise E/AOV

Deskundig AOV-advies

Is er sprake van arbeidsongeschiktheid? Expertise Human Capital kan door een verzekeraar worden ingeschakeld om met een ondernemer in gesprek te gaan over de knelpunten die worden ervaren. We beoordelen welke werkzaamheden iemand niet meer kan uitvoeren, wat de mate van arbeidsongeschiktheid is en adviseren over oplossingen.

Passie voor ondernemerschap

Als een ondernemer door ziekte of beperkingen de eigen werkzaamheden niet meer (volledig) kan uitvoeren, kan arbeidsdeskundig advies gewenst zijn om passende alternatieven, gericht op herstel en het voortbestaan van de onderneming, in kaart te brengen. We hebben passie voor ondernemerschap en bouwen graag samen met de ondernemer en de opdrachtgever aan een nieuwe toekomst.

Wie zijn wij?

Artikelen binnen AOV